TSquare เป็นผู้ให้บริการข้อมูลจราจรแบบ Real-time ด้วยความแม่นยำเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ VICS/RTIC system ตามมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น 

จีพีเอสโพรบที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

ข้อมูลจราจรของ TSquare มาจากจีพีเอสจากรถกว่า 140,000 คันทั่วประเทศ และมาจากแท๊กซี่มากกว่า 10,000 คันในกรุงเทพฯ เพื่อความแม่นยำสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน

TSquare ให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น TSquare Application ที่สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ทั้งบนระบบ Andriod และ iOS นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้ให้บริการข้อมูลจราจรในรถยนต์ในหลายๆค่าย 

ข้อมูลการจราจรของ TSquare ยังถูกนำไปแสดงบนป้ายข้อมูลจราจรตามตึกต่างๆ เพื่อให้ผู้อาศัยหรือลูกค้าสามารถดูสภาพจราจรได้ก่อนออกจากตึก เพื่อเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทาง 

นอกจากนี้ ข้อมูลจราจรของ TSquare ยังถูกนำไปต่อยอดในการพัฒนาการเดินทางแบบ Multimodal อีกด้วย

เส้นสีแสดงสภาพจราจรทั่วประเทศ