การขนส่งที่เปลี่ยนไปในปี 2019

การขาดแคลนคนขับรถบรรทุก ธนาคารโลกชี้ว่า แม้ว่าการนำเข้า-ส่งออกของสหรัฐเกือบจะเติบโตเป็นสองเท่าในช่วง 2000-2016 แต่จำนวนคนชับที่มีคุณภาพนั้นไม่เติบโตเท่าไหร่นัก โดยสาเหตุหลักนั้นมาจากช่วงอายุ โดยในสหรัฐ Bureau of Labor Statistics ระบุว่าอายุเฉลี่ยของคนขับอยู่ที่ 55 ปี ซึ่งใกล้เกษียณ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ ธุรกิจขนส่งจะต้องพบความขาดแคลนคนขับที่มีคุณภาพ 2ฺ. Big Data และ Blockchain ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจขนส่ง จาก Consus Bureau Report ของสหรัฐ พบว่า มีจำนวนผู้ประกอบการขนาดกลาง-เล็กประมาณ …