แอพพลิเคชั่นที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ขับรถขนส่งสินค้า ตัวแอพพลิเคชั่นสามารถเชื่อมต่อกับระบบจักเส้นทางขนส่ง TSquare VRP ได้ เพื่อรองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยงานที่ได้รับการจัดเส้นทางแล้ว จะถูกส่งมายังแอพพลิเคชั่นในมือถือนี้ โดยแอพพลิเคชั่นสำหรับคนขับรถของ NEXTY สามารถดูลำดับการขนส่ง และแนะนำเส้นทางหรือลำดับการขนส่งได้อีกด้วย