ป้ายแสดงสภาพจราจรจาก TSquare จะแสดงเส้นสีและความเร็วเฉลี่ยในถนนต่าง ณ บริเวณที่สนใจ หรือบริเวณรอบตึกและอาคารสำนักงานของท่าน

ตัวอย่างป้ายจราจรที่ TDEM บริเวณถนนบางนา-ตราด

ตัวอย่างป้ายจราจรที่ตึก Interchange บริเวณถนนอโศก

ตัวอย่างป้ายจราจรที่ตึก Bangkok City Tower บริเวณถนนสาทร