ปัญหาจราจรติดขัดเป็นปัญหาใหญ่ที่พบได้ตามเมืองต่างๆทั่วโลก กรุงเทพฯเอง ก็จัดว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ขึ้นชื่อว่ารถติดมากที่สุดติดอันดับโลก จากการสำรวจพบว่า ผู้เดินทางต้องใช้เวลาอยู่บนถนนถึง 21 วันต่อปี และ 36.07% ของเวลาดังกล่าวหมดไปกับการที่รถติดอยู่กับที่

ทีแสควร์แอพพลิเคชั่นสามารถเข้ามามีส่วนช่วยผู้เดินทางได้ โดยทีแสควร์เป็นผู้ให้บริการข้อมูลสภาพจราจรที่มีความแม่นยำสูงสุดของประเทศ ข้อมูลของทีแสควร์มาจากจีพีเอสกว่า 140,000 โพรบทั่วประเทศ และมาจากแท๊กซี่มากกว่า 10,000 คันทั่วกรุงเทพฯ ผู้เดินทางจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับข้อมูลสภาพจราจรแบบ Real time ด้วยความถูกต้องและคุณภาพสูงสุด

TSquare Business Timeline

นอกจากนี้ เรายังมีการขยายการให้บริการข้อมูลจราจรในต่างประเทศอีกด้วยเช่น ประเทศอาหรับเอมิเรตส์และ ประเทศคูเวต เป็นต้น

ในปัจจุบัน เราได้ขยายการให้บริการครอบคลุมถึงการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์โซลูชั่น เช่นการให้บริการวางแผนและจัดเส้นทางขนส่ง การจัดการและควบคุมรถขนส่ง เป็นต้น ทีแสควร์ได้มีการพัฒนา อี-โลจิสติกส์แพลตฟอร์มที่รวบรวมการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า